Mailová adresa info@balikservis.cz

Pracovná doba po - pa @ 9:00 až 16:00

Výjimka v písm. ha) článku 3 nařízení (ES) č. 561/2006