Mailová adresa info@balikservis.cz

Pracovná doba po - pa @ 9:00 až 16:00

Měsíc: Červen 2023

5 let je možné vyměnit si řidičský průkaz kdekoliv; pomohlo to již milionům řidičů

This post was originally published on this siteUĹž 5 let mohou lidĂŠ podĂĄvat Şådosti o vydĂĄnĂ­, vĂ˝měnu či si vyzvednout svĹŻj novĂ˝ řidičskĂ˝ prĹŻkaz na jakĂŠmkoliv obecnĂ­m úřadě obce s rozšířenou pĹŻsobnostĂ­. RozvolněnĂ­ mĂ­stnĂ­ přísluĹĄnosti zavedlo Ministerstvo dopravy k 1. červenci 2018. Od tĂŠ doby si cestu do mĂ­sta svĂŠho trvalĂŠho bydliĹĄtě kvĹŻli vyřízenĂ­ věcĂ­ […]

Zobrazit článek

Přehlednější bodový systém schválila Sněmovna, zavádí také možnost řídit auto už od 17 let s doprovo

This post was originally published on this siteNovela zĂĄkona o silničnĂ­m provozu zjednoduĹĄuje bodovĂ˝ systĂŠm a zpřísňuje sankce za nejzĂĄvaĹžnějĹĄĂ­ přestupky. ZavĂĄdĂ­ zĂĄroveň povinnĂ˝ preventivnĂ­ program pro začínajĂ­cĂ­ řidiče, kteří se dopustĂ­ zĂĄvaĹžnĂŠho poruĹĄenĂ­ pravidel silničnĂ­ho provozu. NĂĄvrh, kterĂ˝ ve 3. čtenĂ­ schvĂĄlila PoslaneckĂĄ sněmovna, takĂŠ umoĹžnuje řídit auto uĹž od 17 let pod dohledem […]

Zobrazit článek

Dalších pět let. Bloková výjimka chránící trh před monopolizací a zvýšením cen zůstane v platnosti až do roku 2028

This post was originally published on this siteKe 31. květnu 2023 měla vyprĹĄet platnost takzvanĂŠ blokovĂŠ vĂ˝jimky pro motorovĂĄ vozidla. DĂ­ky nĂ­ platĂ­ majitelĹŻm zĂĄruka na jejich automobil i v případě vyuĹžitĂ­ sluĹžeb neautorizovanĂ˝ch servisĹŻ. EvropskĂĄ unie nynĂ­ prodlouĹžila platnost tohoto nařízenĂ­ o dalĹĄĂ­ch pět let. To mimo jinĂŠ znamenĂĄ, Ĺže kvĹŻli tĂŠto vĂ˝jimce nedojde […]

Zobrazit článek

České silnice brázdí kolem 160 000 vozů bez povinného ručení. Co když dojde k dopravní nehodě?

This post was originally published on this sitePodle dat ČeskĂŠ kanceláře pojistitelĹŻ (ČKP) v Česku v roce 2022 přibylo 194 000 vozidel se sjednanĂ˝m povinnĂ˝m pojiĹĄtěnĂ­m odpovědnosti z provozu vozidla. Celkem mĂĄ takzvanĂŠ povinnĂŠ ručenĂ­ 9,053 milionu vozidel. NepojiĹĄtěnĂ˝ch vozidel je podle jejĂ­ch dřívějĹĄĂ­ch odhadĹŻ asi 160 000. Jak postupovat, pokud se stanete účastnĂ­kem dopravnĂ­ […]

Zobrazit článek

Elektronická žádost o řidičský průkaz usnadňuje lidem život již 2 roky

This post was originally published on this siteJiĹž dva roky si občanĂŠ mohou uĹĄetřit nĂĄvĹĄtěvu úřadu a poŞådat o novĂ˝ řidičskĂ˝ prĹŻkaz z pohodlĂ­ domova on-line. TakzvanĂŠ ePodĂĄnĂ­ od tĂŠ doby vyuĹžilo vĂ­ce neĹž 64 000 řidičů, kteří o řidičskĂ˝ prĹŻkaz zaŞådali prostřednictvĂ­m PortĂĄlu občana nebo PortĂĄlu dopravy, spuĹĄtěnĂŠho vloni v prosinci. NejvĂ­ce moĹžnost ePodĂĄnĂ­ […]

Zobrazit článek