Mailová adresa info@balikservis.cz

Pracovná doba po - pa @ 9:00 až 16:00

Měsíc: Květen 2022

Upravená klasifikace porušení pravidel, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě

This post was originally published on this siteNovela nařízení (ES) č. 1071/2009 stanoví seznam kategorií, typů a stupňů závažnosti závažných porušení pravidel Unie, jež kromě porušení uvedených v příloze IV uvedeného nařízení mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podniku silniční dopravy nebo odpovědného zástupce pro dopravu.

Zobrazit článek