Mailová adresa info@balikservis.cz

Pracovná doba po - pa @ 9:00 až 16:00

CosTra: Nový softwarový nástroj pro plánování nákladů provozu dopravního parku

This post was originally published on this site

V rámci výuky ekonomických předmětů na Fakultě dopravní ČVUT byla za odborného přispění Sdružení autodopravců Čech a Moravy (SAČM) vytvořena metodika kalkulace nákladů silniční dopravy.