Mailová adresa info@balikservis.cz

Pracovná doba po - pa @ 9:00 až 16:00

Osoby zaměstnané v mezinárodní dopravě – komplexní informace platné od 14. dubna 2020

This post was originally published on this site

Osoby pracující v mezinárodní dopravě (nejčastěji se jedná o nákladní kamionovou dopravu) mají specifický režim popsaný níže a neplatí pro ně pravidla pro jiné skupiny výjimek – zejména nejsou tzv. pendlery!