Mailová adresa info@balikservis.cz

Pracovná doba po - pa @ 9:00 až 16:00

EKAER: Nový transportní systém v Maďarsku má za cíl minimalizovat daňové úniky na DPH v Maďarsku

This post was originally published on this site

EKAER monitoruje zboží přepravované v rámci HU a mezi HU a EU. Po úpravě zákona a jeho platnosti mohou převážet zboží po HU pouze ti daňový poplatníci, jenž mají EKAER číslo pro danou silniční přepravu. Nové nařízení je platné od 1.1.2015 a ukládá povinnost systém EKAER používat. Od 1.2.2015 bude nepoužívání pokutováno. Hrozí zabavení zboží a pokuta ve výši 40% hodnoty zboží.