Mailová adresa info@balikservis.cz

Pracovná doba po - pa @ 9:00 až 16:00

Balíček mobility: Skutečná práce je teprve před námi

This post was originally published on this site

EU dosáhla dvou milníků v uplatňování balíčku mobility. Ve dnech 2. a 21. února, kdy ve 27 členských státech EU začala platit nová pravidla pro vysílání řidičů, přístup na trh a přístup k povolání.