Mailová adresa info@balikservis.cz

Pracovná doba po - pa @ 9:00 až 16:00

Společná kontrola vysílání pracovníků

This post was originally published on this site

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních přechodů s Rakouskem koordinované kontroly vysílání pracovníků podle pravidel Balíčku mobility I. Kontrol se zúčastnili kolegové z Rakouska, za Českou republiku Ministerstvo dopravy prostřednictvím CSPSD a dále Státní úřad inspekce práce (SÚIP).