Mailová adresa info@balikservis.cz

Pracovná doba po - pa @ 9:00 až 16:00

Rada vlády pro BESIP podpořila úpravu bodového systému

This post was originally published on this site

Zjednodušení bodového systému na tři pásma, zpřísnění trestů za nejzávažnější přestupky, zavedení řidičáku na zkoušku a možnost řídit od 17 let pod dohledem mentora. Tyto návrhy obsažené ve vládní novele zákona o provozu na pozemních komunikacích dnes podpořila Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu.