Mailová adresa info@balikservis.cz

Pracovná doba po - pa @ 9:00 až 16:00

Komise vítá dohodu v oblasti snižování emisí CO2 z nových nákladních vozidel a městských autobusů

This post was originally published on this site

Evropská komise vítá dnešní dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou o předběžné politické dohodě, která zpřísňuje emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla vstupující na trh EU od roku 2030. Nařízení stanoví nové ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí CO2 pro roky 2030, 2035 a 2040. Nové normy zajistí, aby tento segment odvětví silniční dopravy přispíval k přechodu na mobilitu s nulovými emisemi a k cílům EU v oblasti klimatu do roku 2030 a klimatické neutralitě do roku 2050.