Mailová adresa info@balikservis.cz

Pracovná doba po - pa @ 9:00 až 16:00

Ročenka dopravy za kovidový rok 2020

This post was originally published on this site

Na webu Ministerstva dopravy byla zveřejněna Ročenka dopravy za rok 2020. Ročenka obsahuje podrobné statistické údaje v kovidovém roce 2020. Mezi nejvíce zasaženou oblastí dopravy v České republice patří letectví. Naopak nákladní doprava nezaznamenala výrazný pokles. Počet registrovaných osobních aut překročil šest milionů.